pon, 19/10/2015 - 11:12 --
logo Zlote Wachlarze_ granat no date

Złote Wachlarze – jakie działania można zgłaszać do konkursu?

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie Złote Wachlarze!

Zgłoszenia przyjmujemy od organizacji pozarządowych, firm sektora prywatnego oraz instytucji sektora państwowego. 

Kogo można zgłosić? Osoby oraz instytucje, które przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Jeśli zastanawiacie się, kogo zgłosić, być może pomocne okażą się poniższe przykłady działań, które wpisują się w cele konkursu:

Obszar gospodarczy

 • stosowanie dobrych praktyk w zakresie integracji migrantów w miejscu pracy czy zarządzania zespołem wielokulturowym, np. zapewnianie migrantom godnych warunków pracy, stosowanie etycznych zasad rekrutacji, brak dyskryminacji migrantów na rynku pracy / w danej organizacji, wspieranie integracji pracowników cudzoziemskich
 • działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wspierające integrację migrantów w miejscu pracy i / lub społeczeństwie
 • wspieranie przedsiębiorczości migrantów
 • wspieranie zatrudnienia zagranicznych studentów, którzy ukończyli studia w Polsce
 • wspieranie legalnego zatrudnienia migrantów z zapewnieniem godnych warunków pracy i płacy
 • promowanie korzyści społeczno-gospodarczych płynących z imigracji do Polski oraz roli migracji w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju

W tym kontekście można zgłosić kandydaturę np. firmy prywatnej, stowarzyszenia pracodawców / przedsiębiorców, izby gospodarczej, organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej.

 Obszar społeczny i prawno-polityczny

 • wspieranie udziału migrantów w życiu społeczności lokalnych
 • włączanie migrantów w dialog społeczny
 • wspieranie edukacji oraz integracji dzieci migranckich w polskich szkołach
 • wspieranie umiędzynarodowiania polskich uczelni oraz wspieranie integracji studentów zagranicznych w Polsce oraz ich udziału w rynku pracy
 • szerzenie rzetelnej wiedzy na temat migracji oraz dążenie do zwiększenia świadomości społecznej na temat migracji w Polsce np. poprzez działalność dziennikarską czy publicystyczną
 • przeciwdziałanie szeroko pojętej dyskryminacji migrantów
 • zwiększanie świadomości migrantów na temat ich praw i obowiązków oraz ochrona praw migrantów

Przykładowe zgłoszenia: miasta, gminy, organizacje pozarządowe, dziennikarze, publicyści, media, placówki edukacyjne, instytucje administracji państwowej, firmy, etc.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!  Kandydatów zgłaszamy poprzez formularz na stronie www.złotewachlarze.pl.

 

 

 

 

 

 

 

pon, 19/10/2015 - 11:12 --

Dodaj komentarz