śr, 29/04/2015 - 09:50 --
MSO0123.jpg

ZAPOBIEGAJ, CHROŃ, SZCZEP –Światowy Tydzień Szczepień

W ostatnim tygodniu kwietnia obchodzimy Światowy Tydzień Szczepień. Inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień ochronnych wśród rodziców i opiekunów dzieci oraz pracowników sektora ochrony zdrowia, polityków, decydentów i mediów.

Szczepienia ochronne są niezmiernie istotne w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz ograniczeniu i łagodzeniu ich skutków. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wciąż jedno na pięcioro dzieci nie otrzymuje podstawowych szczepień ochronnych. Jednocześnie każdego roku ponad 1,5 miliona dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu chorób zakaźnych, którym możemy zapobiec właśnie poprzez szczepienia. Szczepienia ochronne to nie tylko inwestycja w zdrowie naszych dzieci, ale też najskuteczniejszy sposób zapobiegania wielu chorobom zakaźnym.

Kwestia świadomości na temat szczepień ochronnych, a także dostępu do nich, jest również niezwykle ważna w kontekście dzieci imigrantów. Nie wszyscy są świadomi, jak wygląda system szczepień w nowym kraju, inni napotykają bariery takie jak brak znajomości języka czy kwestie kulturowe.

Dlaczego kwestie dostępu migrantów do opieki zdrowotnej są tak ważne? Przede wszystkim migranci mają prawo do zdrowia, które jest jednym z fundamentalnych praw człowieka. Po drugie, wykluczenie migrantów z systemu ochrony zdrowia jest nie tylko naruszeniem tego prawa, ale też jest zupełnie kontrproduktywne z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego. Zapewnienie migrantom dostępu do systemu ochrony zdrowia – w tym także informacji na temat tego, jak ten system działa oraz promowanie postaw pro-zdrowotnych – powinno być integralnym elementem polityki ochrony zdrowia.

Z okazji Światowego Tygodnia Szczepień Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji zorganizowała spotkanie na temat dostępu migrantów do szczepień ochronnych. Spotkanie odbyło się w ramach Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji, pod patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wydarzenie było okazją do głębszej dyskusji na temat ryzyka, jakie niesie ze sobą nieszczepienie dzieci oraz dostępu migrantów do informacji oraz szczepień w Polsce.

szczepienia spotkanie Krajowej Platformy

 

śr, 29/04/2015 - 09:50 --

Dodaj komentarz