czw, 23/07/2015 - 14:49 --
Multiracial Group of Friends with World Globe Map

Wśród Polaków przeważa pozytywne nastawienie do imigrantów

Jak Polacy postrzegają migrantów mieszkających w Polsce? Które narody i kultury darzą największą sympatią i zaufaniem? Jak oceniają wpływ cudzoziemców na polski rynek  pracy i gospodarkę? Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z badaniami ,,Postawy Polaków wobec cudzoziemców w Polsce’’, zrealizowanych dla Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) przez ośrodek badawczy IPSOS w czerwcu 2015. Wyniki badań zostały zaprezentowane dziś, 23 lipca, na konferencji w centrum prasowym PAP.

Jak wynika z badań co 4. Polak uważa, że cudzoziemcy stanowią ponad 10% ludności Polski. Tymczasem jest to niecały 1% społeczeństwa.

Polak z wyższym wykształceniem ma stosunkowo najczęściej kontakt z migrantami. Zazwyczaj spotyka ich w pracy i w miejscu zamieszkania.

Z badań  wynika, że nastawienie Polaków wobec imigrantów jest zdecydowanie bardziej pozytywne wśród osób, które wcześniej miały kontakt z cudzoziemcami na gruncie zawodowym czy prywatnym. Przykładowo, deklarowana akceptacja Afrykanów i Wietnamczyków w roli sąsiadów czy kolegów z pracy jest wśród tych respondentów o około 20% wyższa niż wśród osób, które nie miały kontaktu z cudzoziemcami.

Zazwyczaj największą sympatią i zaufaniem darzymy te grupy, które uważamy za bliskie kulturowo, a za takie właśnie 61% Polaków uważa mieszkańców Europy Zachodniej, Ukraińców (47%) oraz Amerykanów i Kanadyjczyków (48%). Ciekawy jest stosunek wobec najliczniejszej grupy imigrantów w Polsce, którą stanowią Ukraińcy. Choć przeważa poczucie bliskości kulturowej, to jednak ogólny poziom zaufania i sympatii do tej grupy jest umiarkowany. Jednakże wśród osób, które miały kontakt z cudzoziemcami, 70% respondentów zaakceptowałoby Ukraińców jako sąsiadów, 73% jako kolegów z pracy, a prawie 60% jako bliskich przyjaciół.

Imigranci na polskim rynku pracy

Z badań wynika, że 43% Polaków mających styczność z migrantami, pozytywnie ocenia ich wpływ na polską gospodarkę. Jednocześnie co czwarta osoba z tej grupy respondentów uważa, że cudzoziemcy mają negatywny wpływ na gospodarkę. Wśród osób, które nie miały kontaktu z cudzoziemcami w Polsce, 31% respondentów ocenia ten wpływ jako pozytywny, a 36% jako negatywny.

Podobnie jest w przypadku oceny wpływu imigrantów na polski rynek pracy. Wśród osób, które nie miały kontaktu z cudzoziemcami, 29% uważa, że imigranci mają pozytywny wpływ na rynek pracy, a 40% ocenia ten aspekt negatywnie. Z kolei wśród respondentów, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami, 38% pozytywnie ocenia ich wpływ na rynek pracy, a 37% negatywnie.

Warto zwrócić uwagę na zawody, w jakich widzielibyśmy imigrantów. Najczęściej, bo ponad 60% respondentów wskazało stanowiska związane z pracą fizyczną (budownictwo, rolnictwo, sadownictwo). Najmniej wskazało na pracę w charakterze urzędnika państwowego (17%), nauczyciela historii (21%) czy adwokata (22%). W większości przypadków akceptacja cudzoziemców w poszczególnych zawodach jest wyższa w grupie respondentów, którzy mieli kontakt z cudzoziemcami.

Wpływ imigrantów na polską kulturę

Zdania na temat wpływu cudzoziemców na polskie społeczeństwo i kulturę są wyraźnie podzielone.
O pozytywnym wpływie częściej były przekonane osoby mające w ostatnim czasie kontakt z cudzoziemcami. 44% tych respondentów uważa, że imigranci pozytywnie wpływają na polskie społeczeństwo, wzbogacając jego kulturę. Wśród osób, które nie miały kontaktu z cudzoziemcami,
jest to 32%, a 29% ocenia ten aspekt negatywnie.

Pełna prezentacja badań dostępna tutaj: Prezentacja IPSOS dla IOM.

spotkanie 23 lipca

konferencja

czw, 23/07/2015 - 14:49 --

Dodaj komentarz