czw, 14/05/2015 - 13:28 --
missing migrants 1

Wydarzenia na Morzu Śródziemnym: IOM wobec propozycji UE

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) z optymizmem przyjmuje propozycję Unii Europejskiej z 13 maja 2015 podjętą w następstwie kryzysu migracyjnego u wybrzeży Europy.

Propozycja ta uwzględnia rekomendacje IOM dotyczące zwiększenia operacji ratujących życie oraz podziału odpowiedzialności pomiędzy państwa członkowskie UE odnośnie relokacji migrantów i uchodźców.

IOM niezwykle wspiera decyzję dotyczącą trzykrotnego zwiększenia budżetu na prowadzone przez Frontex operacje na Morzu Śródziemnym, które pozwolą na ratowanie życia ludzkiego. Przypomnijmy, że tylko w tym roku zginęło już ponad 1800 migrantów próbujących drogą morską przedostać się do Europy.

Równie ważne jest też wdrożenie proponowanego programu przesiedleń, a także dalsze zwiększanie bezpiecznych i legalnych kanałów migracji do Unii, takich jak wizy pracownicze, humanitarne czy umożliwienie łączenia rodzin.

Kolejną istotnym elementem propozycji jest dotarcie do migrantów zanim jeszcze wyruszą oni do Europy. Przed końcem bieżącego roku, w Nigrze – jednym z głównych punktów tranzytowych dla osób kierujących się do Europy- powstanie ,,wielofunkcyjny ośrodek pilotażowy” dla migrantów. We współpracy  z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM), Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR ) oraz władzami Nigru, ośrodek będzie zapewniał działania informacyjne, dotyczące ochrony migrantów oraz identyfikacji osób, które mogą zostać objęte procedurą przesiedlenia, tymczasowej ochrony, łączenia rodzin etc.

Pełne oświadczenie IOM w sprawie propozycji Unii Europejskiej dostępne jest tutaj: IOM Welcomes European Commission Proposals on Migration

 

czw, 14/05/2015 - 13:28 --

Dodaj komentarz