pt, 06/03/2015 - 11:09 --
persevere

Rośnie rola kobiet wśród imigrantów w Polsce i na świecie

Kobiety coraz częściej migrują, by budować lepszą przyszłość dla siebie i swojej rodziny. W polskim społeczeństwie, gdzie w 2013 roku na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet, przybywa również imigrantek. Do naszego kraju często przyjeżdżają kobiety wykształcone, które potrzebują wsparcia, by móc wykonywać pracę w swoim zawodzie. Ich obecność jest szansą na lepszy rozwój i poprawę struktury demograficznej Polski.

Kobiety to mniej więcej połowa migrantów zarówno na świecie jak i w Polsce -podkreśla Anna Rostocka, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce. I dodaje –Bardzo często migracja otwiera dla nich nowe możliwości nie tylko finansowe, lecz także rozwoju zawodowego czy osobistego. Z drugiej jednak strony, kobiety migrantki w większym stopniu niż mężczyźni narażone są na niebezpieczeństwa takie jak nadużycia oraz przemoc.

challenge

W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę uchwalenia Deklaracji Pekińskiej oraz Platformy Działania, które są rezultatem IV Światowej Konferencji ONZ w Sprawie Kobiet.  Ostatnie dwie dekady przyniosły znaczny postęp w zakresie praw kobiet. Pomimo to, wciąż pozostaje wiele obszarów, w których podniesienie statusu kobiet jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności kobiet migrantek, które bardzo często dotyka bieda, wykluczenie czy przemoc.

learn

Imigrantki przyjeżdżające do Polski w celach zarobkowych oprócz pracy i miejsca zamieszkania potrzebują przyjaznego środowiska, w którym mogłyby się łatwiej przystosować do życia w nowym kraju. W tym zakresie w Polsce ogromną rolę odgrywają organizacje trzeciego sektora, bardzo często zakładane przez migrantki.  Wśród nominowanych w II edycji konkursu Złote Wachlarze, organizowanego przez IOM i promującego działania na rzecz integracji migrantów w Polsce, są fundacje wspierające imigrantki. Przy Fundacji  ,,Nasz Wybór’’ działa Klub Ukraińskich Kobiet. Z kolei prowadzona przez laureata konkursu Fundacja dla Somalii wspiera  przedsiębiorczość i rozwój zawodowy migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek.

Fundacja dla SomaliiNasz Wybor

 

Na świecie coraz częściej na migrację decydują się osoby dobrze wykształcone. Co ciekawe, zmiana struktury wykształcenia jest bardziej dynamiczna wśród kobiet niż mężczyzn. Jak wskazuje raport OECD, w ciągu dekady 2000/2001 do 2010/2011 roku liczba kobiet z wykształceniem wyższym wzrosła o 79% i jest to aż o 17 punktów procentowych więcej niż wzrost migrujących mężczyzn z wyższym wykształceniem.

- Do Polski przyjeżdżają kobiety wykształcone, z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Jeśli nawet  imigrantka zaczyna pracować wykonując proste prace domowe po przyjeździe, chce też wrócić do swojego zawodu, zwłaszcza jeśli zdecydowała się mieszkać w Polsce dłuższy czas – wyjaśnia Myroslava Keryk, migrantka i prezeska Fundacji ,, Nasz Wybór’’ .

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) podkreśla, że poza samą dostępnością miejsc pracy, aby poprawić zawodową sytuację wykształconych imigrantek, należy wesprzeć procedury nostryfikacji dyplomów, potwierdzania uprawnień i doświadczenia zawodowego.

William Lacy Swing, Dyrektor Generalny IOM, zaznacza: – Społeczność międzynarodowa musi kontynuować wprowadzanie procedur chroniących migrantki przed przemocą i wykorzystaniem , a także ułatwiać ich zatrudnienie we wszystkich sektorach rynku. Jednocześnie ważne jest upraszczanie procedur potwierdzania edukacji, umiejętności i referencji.                 I dodaje –  Kobiety są liderkami  i filarami społeczności, w których żyją, i trzeba docenić ich potencjał i różnorodne umiejętności.

Inspirujące historie kobiet migrantek z różnych stron świata:  http://migrantwomen.iom.int/ 

 

pt, 06/03/2015 - 11:09 --

Dodaj komentarz