pon, 24/03/2014 - 10:06 --
people

Polacy w czołówce najbardziej przedsiębiorczych narodów w Wielkiej Brytanii

Imigranci tworzą jedną na siedem firm w Wielkiej Brytanii – wynika z najnowszego raportu brytyjskiego think tanka ,,The Centre for Entrepreneurs’’(1).  Polacy znajdują się na szóstym miejscu najbardziej przedsiębiorczych narodów na Wyspach, zaraz po Irlandczykach, Hindusach, Niemcach, Amerykanach i Chińczykach, plasując się w pierwszej dziesiątce spośród 155 narodowości migrantów prowadzących własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Jak podkreśla raport, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zakładane przez imigrantów firmy przyczyniają się do tworzenia 14 % miejsc pracy.

W porównaniu do rodowitych Brytyjczyków, odsetek osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest wśród migrantów wyższy. Jak pokazuje raport, bazując na danych urzędu statystycznego z 2013 roku, własną firmę zakłada ponad 17 % imigrantów oraz ponad 10% Brytyjczyków.

Przedsiębiorczość tzw. nowych imigrantów w UK, w tym Polaków, analizuje także inny raport tej samej organizacji, zatytułowany ,,The contribution of new migrant entrepreneurs in the UK’’. Publikacja ta podkreśla niezwykle ważną rolę, jaką prowadzenie działalności gospodarczej odgrywa nie tylko w kontekście czysto ekonomicznym, lecz także społecznym, wzmacniając integrację migrantów oraz spójność społeczną, zapobiegając tym samym ich wykluczeniu. Jednocześnie zwraca uwagę na trudności, z jakimi boryka się wielu imigrantów prowadzących własną działalność, takich jak brak możliwości finansowych na rozwój działalności, trudne warunki lokalowe, utrudniony dostęp do kredytów czy chociażby bariery związane z niedostateczną znajomością języka oraz regulacji prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak pomimo wielu wyzwań oraz faktu, że duża liczba migranckich mikroprzedsiębiorstw generuje niewielkie przychody, autorzy raportu podkreślają ogromną wagę przedsiębiorczości migrantów, która przyczynia się do walki z bezrobociem i często staje się siłą napędową integracji społecznej migrantów.

Ogromny wkład, zarówno w kontekście gospodarczym jak i społecznym, wynikający z przedsiębiorczości wśród migrantów pokazują także dane IOM oraz OECD. Dlatego ważne jest, aby państwa przyjmujące stwarzały dogodne warunki wspierające przedsiębiorczość nie tylko ‘rodzimych’ pracowników, lecz także imigrantów, co w konsekwencji może przynieść korzyści fiskalne oraz przyczynić się do różnorodności ekonomicznej, złagodzenia problemów związanych z bezrobociem wśród młodych migrantów oraz podniesienie ich standardu życia oraz samowystarczalności.

1 Migrant Entrepreneurs: Building Our Businesses, Creating Our Jobs

pon, 24/03/2014 - 10:06 --

Dodaj komentarz