wt, 13/12/2016 - 12:59 --
logo Zlote Wachlarze_ granat no date

Nominacje do Złotych Wachlarzy 2016

Ogromne gratulacje dla Nominowanych do Złotych Wachlarzy 2016!

Nominacje w kategorii Osoba:

  1. Agnieszka Kosowicz, Prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Nominacja za działania na rzecz promowania świadomości na temat procesów migracyjnych, budowania postaw sprzyjających otwartości i tolerancji oraz ułatwiania integracji migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet migrantek.
  2. dr hab. Janusz Balicki, kierownik Katedry Polityk Publicznych oraz Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją UKSW. Nominacja za wkład w badania migracyjne ze szczególnym uwzględnieniem integracji migrantów z krajów trzecich, działalność dydaktyczną, udział w debacie publicznej dotyczącej imigracji i integracji migrantów.
  3. Adam Bulandra, współzałożyciel Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL w Krakowie. Nominacja za aktywne działania na rzecz integracji migrantów w Krakowie oraz budowania przyjaznej polityki migracyjnej.

 Nominacje w kategorii Instytucja:

  1. Fundacja Polskie Forum Migracyjne -nominacja za kompleksowe działania na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce.
  2. Gmina Wrocław -nominacja za działania nakierowane na integrację cudzoziemców w gminie Wrocław, w tym działania informacyjne, wspieranie integracji na rynku pracy, oraz promowanie postaw sprzyjających tolerancji.
  3. Stowarzyszenie Interkulturalni PL -nominacja za aktywne działania na rzecz integracji migrantów w Krakowie oraz budowania przyjaznej polityki migracyjnej.
  4. Urząd Miejski w Gdańsku- nominacja za inicjowanie i wprowadzanie systemowych działań w Gdańsku wspierających kompleksowe podejście do integracji migrantów w Gdańsku.

Sylwetki nominowanych na stronie: www.złotewachlarze.pl

Do 14 grudnia trwa głosowanie na Nagrodę Publiczności! Aby zagłosowac, wystarczy wejść na zakładkę Nominacje na stronie www.złotewachlarze.pl i oddać głos!

 

wt, 13/12/2016 - 12:59 --

Dodaj komentarz