pt, 18/09/2015 - 10:01 --
platforma meeting

Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji – dziękujemy za spotkanie!

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i aktywny udział w środowym spotkaniu Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji. Celem spotkania było wypracowanie misji, kierunków działania i zasad funkcjonowania Platformy. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników udało nam się wspólnie ten cel zrealizować.

Obecna sytuacja migracyjna i związane z nią nastroje społeczne pokazują ogromne wyzwania, które stoją przed Platformą. W tym świetle spotkanie wydaje się szczególnie ważne!

Platforma została powołana w 2010 r. przez IOM w partnerstwie z MSW i obecnie liczy ponad 120 członków. Pełni ona funkcję ciała konsultacyjnego oraz  forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami migrantów, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które odgrywają istotną rolę w procesie integracji migrantów i społeczeństwa polskiego.

pt, 18/09/2015 - 10:01 --

Dodaj komentarz