O kampanii

Realizowane w ramach projektu działania komunikacyjne mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat migracji oraz promowanie pozytywnego wizerunku migrantów i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę i życie społeczne.

Pokazaniu sylwetek migrantów, którzy odnieśli sukces w Polsce, służył m.in. zorganizowany w ramach kampanii konkurs filmowy ,,Zoom na Różnorodność’, zrealizowany we współpracy ze szkołami filmowymi oraz prestiżowym festiwalem Planete Doc, a także filmy ,,Polska: moje miejsce’ z ambasadorami kampanii. Wszystkie filmy umieszczone są na blogu oraz kanale You Tube IOM Polska, tak więc serdecznie zachęcamy do oglądania!

Niezwykle ważnym dla nas działaniem jest także konkurs Złote Wachlarze. Jego celem jest wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub do budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Ukazując cały wachlarz korzyści płynących z migracji na polu społecznym, gospodarczym i kulturowym, konkurs przyczynia się także do budowania pozytywnego wizerunku migrantów w Polsce. Zgodnie z ideą wydarzenia, statuetka Złotych Wachlarzy przyznawana jest rokrocznie 18 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Migranta podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy.

Część kampanii stanowi także niniejszy blog oraz newsletter,  które mamy nadzieję przybliżają Państwu tematykę migracyjną oraz podejmowane w tym zakresie działania IOM.

  laureacilaureaci
Olga Pasieczniktapinder