pt, 03/07/2015 - 13:43 --
IMG_0894

Integracja na spotkaniu Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji

Było nam niezmiernie miło gościć tak wielu uczestników spotkania integracyjnego Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji! W tym dwudniowym wydarzeniu, które  odbyło się 1-2 lipca na warszawskim Żoliborzu, wzięli udział przedstawiciele społeczności migranckich, administracji państwowej, oraz organizacji pozarządowych z całej Polski.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy pomiędzy członkami Platformy, a także nawiązania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi wspólnymi inicjatywami czy projektami.

Krajowa Platforma Współpracy na Rzecz Integracji została powołana w 2010 roku jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami migrantów, instytucjami publicznymi, sektorem pozarządowym i innymi organizacjami odgrywającymi ważną rolę w procesie integracji migrantów w Polsce.   Działania w ramach Platformy wspierają rozwój potencjału organizacji migranckich oraz ich zaangażowanie w dialog obywatelski. Jednym z niewątpliwych sukcesów Platformy jest opracowanie zaleceń dla polityki integracyjnej Polski.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział i zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

pt, 03/07/2015 - 13:43 --

Dodaj komentarz