czw, 30/07/2015 - 07:29 --
Picture1

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

30 lipca po raz drugi w historii obchodzimy Światowy Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Każdego roku handel ludźmi dotyka miliony kobiet, mężczyzn i dzieci, wykorzystywanych między innymi do prostytucji  czy pracy przymusowej w gospodarstwach domowych, na farmach i w fabrykach na całym świecie.

Miliony, z których zidentyfikowanych jest zaledwie ok. 45 tysięcy przypadków rocznie.

W obecnej sytuacji międzynarodowej, na szczególną uwagę zasługuje kwestia przeciwdziałania handlowi ludźmi w obliczu konfliktów. Najnowsze opracowanie IOM ,,Adressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis’’ pokazuje nie tylko jak proceder handlu ludźmi kwitnie podczas wojen czy katastrof, ale też jak jest ich bezpośrednim rezultatem. Widać to na przykładzie konfliktów w Libii, Iraku, Syrii, a także w następstwie katastrof naturalnych takich jak niedawne trzęsienia ziemi w Nepalu czy Haiti.

Jak wyglądają dane dotyczące handlu ludźmi na świecie? Według Global Report on Trafficking in Person 2014, wydawanego przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), aż jedna trzecia zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi na świecie to dzieci, a 70% ofiar  to dziewczynki i kobiety.

Ponad połowa ofiar handlu ludźmi na świecie wykorzystywana jest do prostytucji lub innych form wykorzystania seksualnego, a 40% do pracy przymusowej.

Inaczej jednak wyglądają dane dotyczące wykorzystania kobiet i mężczyzn. Zdecydowana większość kobiet-ofiar handlu ludźmi jest wykorzystywana do prostytucji (79%), a ok. 14% to ofiary pracy przymusowej. Z kolei 83% mężczyzn -ofiar handlu ludźmi wykorzystywanych jest  do pracy przymusowej, a 8% do świadczenia usług seksualnych.

WDATIP Infographic (English) (FINAL)

Human Trafficking

czw, 30/07/2015 - 07:29 --

Dodaj komentarz